(+45) 39 90 00 31 info@apsund.dk

SE Terapi

SE Terapi

Gorm Alex Petersen er specialist i Traumer, vejrtrækning og sammenhængen mellem hele kroppen både fysisk og pysisk.
Gorm har igennem 20 år igennem sit arbejde som fysioterapeut,Osteopat,vejrtræknings terapeut og traume terapeut opnået en komplet forståelse for hvordan hele kroppen hænger sammen.

Derfor bliver du behandlet som en helhed hos Gorm Alex Petersen i AP Sundhedscenter.

Hvad er Somatic Experiencing

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses.

Teorien bag metoden, som bliver understøttet af nyeste forskning, er, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen hvorved der udvikles symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og kortidshukommelse, migræne, PTSD symptomer og depression. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen.

Med SE metoden er det muligt at frigøre spænding fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen og ved en nænsom guided sanseproces understøtte nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

Somatic Experiencing giver dig livet tilbage

Når du mærker tabet af livskraft, glæde og overskud, er det din krop, der taler. Kroppen husker det, der har bragt dig ud af balance. Derfor er kroppen også en del af samtalen i Somatic Experiencing. Det åbner nye veje i terapien, hvor du lærer at mærke dig selv på nye måder. At regulere vitale sansninger og følelser. Og tage dit liv tilbage.

Somatic Experiencing® metoden er udviklet af Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik. Han studerede dyrenes reaktion på stress og trusler på livet og undrede sig over at de ikke blev traumatiseret. Ved et livslangt studium af dyrenes og menneskernes reaktioner og vort nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har til fælles med dyrene, har han udviklet Somatic Experiencing® som metode.

Hvis du ønsker en tid hos Gorm Alex Petersen skal vi bede dig om at skrive en mail til info@apsund.dk omhandlende din problematik så detaljeret som muligt. Gorm vil læse din mail igennem og vurdere om han føler det er noget han kan hjælpe dig med. Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig med et svar.